Artikels

34.4: Oefening 34


34.4: Oefening 34

34.4: Oefening 34

Nuwe internasionale weergawe
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord, Hy het my verlos van al my vrees.

Nuwe lewende vertaling
Ek het tot die HERE gebid, en Hy het my geantwoord. Hy het my bevry van al my vrese.

Engelse standaardweergawe
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Berean Studiebybel
Ek het die HERE gesoek en my geantwoord, Hy het my verlos van al my vrees.

King James Bybel
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my gehoor en my verlos van al my vrees.

Nuwe weergawe van King James
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my gehoor en my verlos van al my vrees.

Nuwe Amerikaanse standaardbybel
Ek het die HERE gesoek en my geantwoord en my gered van al my vrees.

NASB 1995
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

NASB 1977
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Amplified Bybel
Ek het die HERE gesoek [op grond van sy woord], en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Christelike Standaard Bybel
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my gered van al my vrees.

Holman Christian Standard Bybel
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Amerikaanse standaard weergawe
Ek het die HERE gesoek, en hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Aramese Bybel in gewone Engels
Ek het die HERE HERE gesmeek, en Hy het my geantwoord en my gered van al my probleme.

Brenton Septuagint-vertaling
Ek het die Here ywerig gesoek, en hy het na my geluister en my verlos van al my vreemdelinge.

Hedendaagse Engelse weergawe
Ek het die HERE om hulp gevra, en Hy het my gered van al my vrees.

Douay-Rheims Bybel
Ek het die Here gesoek, en Hy het my gehoor en my verlos van al my probleme.

Engelse hersiene weergawe
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Vertaling van goeie nuus
Ek het tot die HERE gebid, en Hy het my geantwoord, hy het my bevry van al my vrees.

GOD SE WOORD & reg Vertaling
Ek het na die HERE gegaan om hulp. Hy het my geantwoord en my gered van al my vrese.

Internasionale standaardweergawe
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord; hy het my verlos van al my vrees.

JPS Tanakh 1917
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Letterlike standaardweergawe
Ek het YHWH gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

NET Bybel
Ek het die HERE se hulp gevra en hy het my geantwoord, hy het my verlos van al my vrees.

Nuwe hart Engelse Bybel
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Wêreld Engelse Bybel
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my verlos van al my vrees.

Young se letterlike vertaling
Ek het die HERE gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees verlos.

Matteus 7: 7
Vra, en dit sal aan u gegee word, soek, en u sal klop, en die deur sal vir u oopgemaak word.

2 Kronieke 15: 2
Toe gaan hy Asa tegemoet en sê vir hom: Luister na my, Asa en die hele Juda en Benjamin. Die HERE is met jou as jy by hom is. As jy hom soek, sal hy deur jou gevind word, maar as jy verlaat Hom, Hy sal jou verlaat.

Psalm 3: 4
Tot die HERE roep ek hard, en Hy antwoord my van sy heilige berg af. Sela

Psalm 9:10
Diegene wat u naam ken, vertrou op U, want U, HERE, het die wat U soek, nie verlaat nie.

Psalm 22:21
Red my uit die mond van die leeu by die horings van die wilde osse. U het my geantwoord!

Psalm 27: 8
My hart het gesê: "Soek sy aangesig." U aangesig, HERE, sal ek soek.

Psalm 34: 6
Hierdie arme man het geroep, en die HERE het hom gehoor, Hy het hom gered van al sy probleme.

Ek het die HERE gesoek, en Hy het my gehoor en my verlos van al my vrees.

Psalm 18: 6 In my benoudheid het ek die HERE aangeroep en tot my God geroep; hy het my stem uit sy tempel gehoor en my geroep voor hom uit gekom; selfs in sy ore.

Psalm 22:24 Want hy het die ellende van die ellendige nie verag of verafsku nie, en sy gesig nie vir hom verberg nie, maar toe hy na hom roep, hoor hy.

Psalm 31:22 Want ek het in my haas gesê: Ek is voor u oë uitgeroei; tog het u die stem van my smekinge gehoor toe ek u aanroep.

Psalm 27: 1,2 'N Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sal ek vrees? die Here is die krag van my lewe vir wie sal ek bang wees? & # 8230

Psalm 46: 2 Daarom sal ons nie vrees nie, al sal die aarde verwyder word en al word die berge in die see gedra


METODES: SOEKSTRATEGIE, KEURKRITERIA EN STRATIFIKASIE

Publikasies wat pulmonale arteriële drukwaardes tydens rus en liggaamlike oefening by gesonde vrywilligers ondersoek, is deur 'n Medline-soektog geïdentifiseer deur gebruik te maak van die trefwoorde "pulmonale arteriële druk en oefening", "regterhartkateterisering en oefening" en "regterhartkateter en oefening". Die soektog is beperk tot vraestelle beskikbaar in die Engelse, Duitse of Franse taal. 'N Sekondêre soektog het die verwysingslyste van relevante referate nagegaan (meestal nie beskikbaar in Medline nie). Hierdie sekondêre handsoektog het die meeste ingesluit studies geïdentifiseer. Twee beoordelaars (G. Kovacs en H. Olschewski) het die studies wat deur die twee soektogte geïdentifiseer is, onafhanklik gekeur. Verskille oor die insluiting van studies is opgelos deur konsensus wat ná bespreking bereik is.

Alle publikasies wat oorspronklike gegewens op grond van die regterhartkateterisering opwerk, is ingesluit. Studies is uitgesluit tydens verwysing na en interpretasie van vorige ondersoeke, of as die oorspronklike data nie duidelik geïdentifiseer kon word nie, sowel as wanneer hulle nie gedetailleerde beskrywings van die toegepaste metodes of volledige hemodinamiese gegewens verskaf het nie, of wanneer geneesmiddel-geïnduseerde veranderinge van pulmonale druk is ondersoek. Uit studies wat pulmonale hemodinamika op groot hoogte of onder hipoksiese toestande ondersoek, is slegs die kontrolemetings wat op seevlak en onder normale suurstofspanning uitgevoer is, in ag geneem. Alle proefpersone in al die studies is beskryf as geheel en al vry van kliniese simptome, of het geringe mediese toestande gehad wat volgens die outeurs geen invloed op die pulmonale hemodinamika gehad het nie.

Die Medline-soektog het altesaam 1.932 studies geïdentifiseer. Volgens die seleksiekriteria is 138 studies opgespoor vir meer gedetailleerde evaluering en is uiteindelik bevind dat 16 studies in aanmerking kom. Die redes vir uitsluiting was as volg: nie net gesonde proefpersone nie (38 studies) geen oorspronklike data (10 studies) geen regterhartkateterisasie of geen pulmonale arteriële drukmetings (72 studies) gevalverslag (twee studies). Na die sekondêre handsoektog is bevind dat 31 verdere studies in aanmerking kom en is in die finale analise opgeneem. Altesaam data van 47 studies wat in die Engelse, Duitse en Franse literatuur tussen 1947 en 2003 gepubliseer is, is hersien, wat 72 afsonderlike studiepopulasies 9-58 ingesluit het.

Die meeste studies het siklusergometrie gebruik, maar in sommige studies is trapmeuloefeninge, been- of armdrukke in die rugliggende of regop posisie gebruik. Die ondersoeke is in verskillende populasies (jonger of ouer, onopgeleide of opgeleide, vroulike of manlike oorwig) in verskillende lande uitgevoer. Data is gestratifiseer volgens vooraf gedefinieerde kriteria, insluitend geslag, ouderdom (& lt30 jr, 30-50 jr, ≥ 50 jr), oorsprong (VSA, Europa), liggaamsposisie (liggend, regop) en oefenvlak. Drie oefenvlakke is onderskei (geringe, submaksimale en maksimale oefening), en die data is volgens die volgende hiërargiese kriteria aan hierdie kategorieë toegeken: 1) die oorspronklike assessering deur die outeurs 2) hartslag (gering: 100-110 min - 1, submaximaal: 130–135 min −1, maksimum: 160–170 min −1) 3) werksnelheid (effens: ∼50 W, submaximaal: ∼100 W, maksimum: ∼150–200 W) 4) piek suurstof opname (gering: ∼1,000 ml · min −1, submaximaal: ,41,400–1,600 ml · min −1, maksimum: ∼2,100-2,400 ml · min −1) en 5) hartuitset (gering: ∼12–14 L · min −1, submaximal: ∼16 L · min −1, maksimum: ∼19–20 L · min −1). Vanweë die variasies tussen studieprotokolle is nie alle vakke in alle stadiums van oefening ondersoek nie. Tydpunte 2–3 min na die aanvang van 'n sekere werklading is vir hierdie ontleding oorweeg.

In sommige protokolle is ligte verdowing toegepas voor kateterisering van die regte hart. Hierdie studies is ingesluit, aangesien 'n vorige oorsig van 'n groot databasis getoon het dat sulke voorafmedikasie sistemiese arteriële drukwaardes kan verlaag, maar dat dit geen noemenswaardige impak op pulmonale hemodinamika 5 het nie.

Studies wat in die rugliggende posisie uitgevoer is, is afsonderlik geëvalueer van studies in die regop posisie (sit / oefen op die fietsergometer, staan ​​/ loop op die trapmeul). Min ondersoeke het dieselfde proefpersone in die liggende en regop posisies betrek. Die vergelyking van hemodinamika, afhangende van die liggaamshouding, is afsonderlik ontleed.

Die verband tussen seks en pa is ondersoek in studies waarin beide vroue en mans opgeneem is en die resultate volgens geslag gegee is.

Data van Europa, die VSA en ander wêrelddele is vergelyk om vooroordeel weens geografiese ligging uit te sluit.

In die meeste studies is die nulvlak op 10 cm bo die tafel (of 5 cm onder die borsbeenvlak) gestel. Vir 'n paar vakke (~ 10% van alle proefpersone) is 'n effens ander nivellering gebruik (bv. die middel-oksellyn).

Die aangetekende data is nie eenvormig in die oorspronklike publikasies gerapporteer nie. Sommige outeurs het die gemiddelde waardes en die standaardafwyking van parameters vir die hele groep gegee (~ 70% van alle proefpersone), met of sonder om individuele resultate in ander studies te beskryf, is slegs individuele data aangebied (~ 30% van alle proefpersone). In hierdie gevalle het die huidige outeurs die gemiddelde waardes en standaardafwykings bereken. Die aantal studiepopulasies (bv. mans en vroue, verskillende ouderdomsgroepe, wanneer hulle onafhanklik geëvalueer word) en vakke wat vir elke veranderlike op die gegewe oefenvlak ondersoek word, word aangedui.

Vir die finale ontleding is die geweegde gemiddelde en die geweegde standaardafwykingswaardes vir die hele bevolking wat bereken is, bereken. Om die effek van posisie, geslag en ouderdom tydens rus en oefening te evalueer, is subgroepanalise uitgevoer met slegs die studies waarin die resultate volgens hierdie veranderlikes gegee is. 'N Willekeurige effekmodel is gebruik vir die meta-analise (StataCorp, College Station, TX, VSA). Om die impak van ouderdom op pulmonale arteriële druk tydens oefening verder te beskryf, is 'n metaregressie-analise uitgevoer waarin die hemodinamiese data vir alle proefpersone ouer as 50 jaar vergelyk is met die ouderdomme van ≥ 50 jaar. Om die robuustheid van die resultate te ondersoek, is voorafbeplande sensitiwiteitsanalise van geografiese ligging en oefenmetode uitgevoer. Boonste limiete van normaal (ULN) is bereken as gemiddeld + 2 sd.


34.4: Oefening 34

0 bydraers

Gebruikers wat bygedra het tot hierdie lêer

/*
(Formateer 'n heelgetal) Skryf 'n metode met die volgende opskrif om die heelgetal te formateer
met die gespesifiseerde breedte.
openbare statiese snaarformaat (int-nommer, int-breedte)
Die metode gee 'n string vir die getal met een of meer voorvoegsels 0s. Die grootte
van die tou is die breedte. Byvoorbeeld, formaat (34, 4) gee 0034 en formaat (
34, 5) gee 00034 terug. As die getal langer is as die breedte, is die metode
gee die stringvoorstelling vir die nommer terug. Formateer byvoorbeeld (34, 1)
keer 34 terug.
Skryf 'n toetsprogram wat die gebruiker vra om 'n getal met sy breedte en
vertoon 'n string wat deur die oproepformaat (nommer, breedte) teruggestuur word.
*/
voer java.util.Scanner in
openbare klas Oefening_06_37 <
/ * * Hoofmetode * /
openbare statiese nietige hoof (String [] argumenteer) <
Skandeerderinvoer = nuwe skandeerder (stelsel in) // Skep 'n skandeerder
// Vra die gebruiker om 'n nommer en die breedte daarvan in te voer
Stelsel. uit. druk (& quot Voer 'n nommer en sy breedte in: & quot)
int getal = invoer. nextInt ()
int breedte = invoer. nextInt ()
// Vertoon 'n string geformateerde nommer
Stelsel. uit. drukln (
nommer + & quot opgemaak na breedte & quot + breedte + & quot: & quot + formaat (getal, breedte))
>
/ * * Metode-formaat gee 'n string vir die nommer met een of meer voorvoegsels 0s * /
publieke statiese snaarformaat (int-nommer, int-breedte) <
String num = getal + & quot & quot // Stringvoorstelling vir die getal
// As die getal korter is as die breedteformaat
// Gee anders die snaarvoorstelling vir die nommer
as (aantal lengte () en breedte) <
vir (int i = breedte - aantal lengte () i & gt 0 i -) <
num = 0 + num
>
>
terugkeer nommer
>
>

U kan nie daardie aksie op die oomblik uitvoer nie.

U het aangemeld met 'n ander oortjie of venster. Herlaai om u sessie te verfris. U het afgemeld in 'n ander oortjie of venster. Herlaai om u sessie te verfris.


Hier is die ses basiese beginsels wat dit laat gebeur het

1. Een-tot-mislukking

Volg Arthur Jones se algemene aanbevelings vir een-stel-mislukking (80-120 sekondes per stel) van die min bekende Colorado-eksperiment, maar met 'n laer frekwensie (maksimum twee keer per week) en met ten minste 3 minute tussen die oefeninge.

2. 5/5 kadens

Voer elke herhaling uit met 'n 5/5 kadens (5 sekondes op, 5 sekondes af) om momentum uit te skakel en konstante lading te verseker.

3. Fokus op 4-8 oefeninge

Fokus op nie meer as 4-8 oefeninge in totaal (insluitend ten minste een oefening met meer gewrigte vir druk-, trek- en beenbewegings: beenpers, valstang of konvensionele deadlift, oorhoofse pers, Yates gebuig ry, duik, skuins halterbankpers , ensovoorts) en oefen jou hele liggaam elke oefensessie om 'n maksimale hormonale (testosteroon, groeihormoon + IGF-1) reaksie te verkry.

Hier is een van die meer effektiewe rye wat ek gevind het ("+" = superset):

 • Trui + Geboë ry
 • Skoubreedte beenpers
 • Pec-dek + geweegde dalings
 • Beenkrul
 • Omgekeerde dikstaafkrul (koop sny 2 "leidings van Home Depot indien nodig)
 • Sit kalf groot
 • Handmatige nekweerstand
 • Masjien-knars

4. Proteïene & amp Lae glukemiese koolhidrate

Eet enorme hoeveelhede proteïene (soos my huidige vetverliesdieet) met koolhidrate met 'n lae glukemiese indeks, soos quinoa, maar laat kalorieë een dag per week met 50% daal om die regulering van proteïenopname te voorkom.

5. Verhoog die hersteltyd saam met die grootte

Oefen minder gereeld as u krag en grootte vergroot, aangesien u herstelvermoë net met 20-30% kan styg, terwyl u vetvrye spierweefsel dikwels tot 100% kan verhoog voordat u 'n genetiese punt bereik.

6. Teken alles op

Teken elke oefensessie in detail op, insluitend datum, tyd van die dag, volgorde van oefeninge, herhalings en gewig. Onthou dat dit 'n eksperiment is en dat u die veranderlikes moet beheer om die vordering akkuraat te beoordeel en aan te pas.

As u 'n "slow-carb" dieet volg en die rustyd tussen 30 oefeninge verminder tot 30 sekondes, kan hierdie presiese oefenprotokol u help om in dieselfde 28 dae 10-20 kilogram vet te verloor. tydsverloop.

Die bevraagtekening van die basiese aannames oor weerstandsoefening het my tot 'n verrassende gevolgtrekking gebring: minder is meer. Dit vereis net om slimmer te werk in plaas van meer gereeld.


Trajekte van verandering in selfbeeld by ouer volwassenes: oefen intervensie-effekte uit

Hierdie 12-maand, twee-armige, enkelblinde, gerandomiseerde, beheerde oefenproef het die verwantskap tussen veranderinge in multidimensionele selfbeeld as 'n funksie van die intervensie-modus (dws loop versus buigsaamheid-balans) ondersoek. Data is by drie ewewydige geleenthede versamel (basislyn, 6 en 12 maande). Honderd nege-en-sewentig ouer volwassenes (M (ouderdom) = 66,38) het met die studie begin en 145 assesserings te alle tye voltooi. Deelnemers het maatstawwe van fisiese en wêreldwye selfbeeld sowel as demografiese inligting voltooi. Daar was geen beduidende groepverskille by die basis op hierdie demografiese aanwysers of agtingsveranderlikes nie. Data is geanaliseer met behulp van lineêre en parallelle prosesgroei-modelleringsprosedures. Resultate ondersteun die posisie dat domeinvlak (dws fisiese selfwaarde) afhanklik is van die subdomeinvlak (dws die waargenome aantreklikheid, sterkte en toestand) se agtingsverandering in beide groepe. Verder is groter verbeterings waargeneem in die groep van buigsaamheid-balansering, in terme van waargenome krag en aantreklikheid, in vergelyking met die loopgroep. Ons bevindings ondersteun teoreties gebaseerde voorspellings en brei die literatuur uit wat unieke sielkundige reaksies toon, onderhewig aan spesifieke soorte fisiese aktiwiteite.

Syfers

Die teoretiese struktuur van selfbeeld

Die teoretiese struktuur van selfbeeld

Gemiddelde erwe van agtingsveranderlikes ...

Gemiddelde waarderingsveranderlikes vir loop- en FTB-groepe oor tyd heen. Loop ...

Gemiddelde plotte van parallelle prosesse ...

Gemiddelde plot van parallelle prosesse vir loop- en FTB-groepe oor tyd heen. Loop ...


Wanneer u die CliftonStrengths-assessering volg, ontbloot u u unieke kombinasie van 34 CliftonStrengths-temas.

Die temas, wat in vier domeine sorteer. Lees meer oor die vier domeine van CliftonStrengths, is 'n hoogtepunt van dekades se navorsing gelei deur Don Clifton om die talente van die wêreld se suksesvolste mense te bestudeer en te kategoriseer.

Saam verklaar die temas 'n eenvoudige, maar diepgaande element van menslike gedrag: wat & # 39 s reg met mense.

Elke tema gee u 'n manier om te beskryf wat u van nature die beste doen of wat u moontlik van ander nodig het om te bereik.

Gebruik die volgende bronne om meer te leer oor elk van die 34 CliftonStrengths-temas:


Hoe dit werk

As u CliftonStrengths 34 vir u self koop:

 1. Voeg die produk in u mandjie. Gaan voort na die betaalpunt as u klaar is met inkopies.
 2. Meld aan by u rekening of skep 'n rekening as u nog nie een het nie.
 3. Nadat u die afhandeling voltooi het, sal u instruksies ontvang om die assessering te neem en u resultate, verslae en hulpbronne op u Gallup Access-rekening te bestuur.
 4. Begin om u persoonlike CliftonStrengths-verslae en ander bronne te gebruik om u potensiaal te benut.

As u CliftonStrengths 34 vir ander koop:

 1. Voeg die aantal toegangskodes wat u wil koop by u mandjie. Gaan voort na die betaalpunt as u klaar is met inkopies.
 2. Meld aan by u rekening of skep 'n rekening as u nog nie een het nie.
 3. Nadat u die afhandeling voltooi het, sal u instruksies ontvang oor hoe u u toegangskodes met u Gallup Access-rekening kan bestuur en versprei.

Kinderwet 1989

Kinderswet 1989, artikel 34, is op datum met alle veranderinge waarvan bekend is dat hulle op of voor 06 Julie 2021 van krag is. Daar is veranderinge wat op 'n toekomstige datum van krag kan word. Wysigings wat aangebring is, verskyn in die inhoud en word deur aantekeninge verwys.

Wysigings aan wetgewing

Hersiene wetgewing wat op hierdie webwerf aangebied word, is moontlik nie volledig op datum nie. Wysigings en effekte word deur ons redaksie aangeteken in lyste wat in die 'Wysigings aan wetgewing'-gebied gevind kan word. Waar hierdie uitwerking nog deur die redaksie op die teks van die wetgewing toegepas moet word, word dit ook gelys saam met die wetgewing in die betrokke bepalings. Gebruik die 'meer'-skakel om die veranderinge en effekte wat relevant is vir die bepaling wat u kyk, oop te maak.

Veranderings en effekte wat nog toegepas moet word op die hele wetlike dele en hoofstukke:

Hele bepalings wat nog in hierdie wet ingevoeg moet word (met inbegrip van enige gevolge vir die bepalings):

 • s. 4 (1A) (aa) ingevoeg teen 2009 c. 24Sch. 6para. 21 (3)
 • s. 4 (1C) teen 2009 ingevoeg c. 24Sch. 6para. 21 (4)
 • s. 4ZA (2) (aa) ingevoeg teen 2009 c. 24Sch. 6para. 22 (3)
 • s. 4ZA (3A) ingevoeg teen 2009 c. 24Sch. 6para. 22 (4)
 • s. 8 (4) (k) ingevoeg deur 2021 c. 17s. 52 (1)
 • s. 23E (1A) (ba) ingevoeg deur 2018 anaw 2Sch. 1 par. 2 (2) (b)
 • s. 31A (4A) ingevoeg teen 2014 c. 6s. 15 (2) (b)
 • s. 36 (11) ingevoeg teen 2018 en 2Sch. 1 par. 2 (3)
 • s. 91A ingevoeg deur 2021 c. 17s. 67 (3)

34 Ouerkontak ens. Met kinders in die sorg. E + W

(1) Waar 'n kind in die sorg van 'n plaaslike owerheid is, moet die owerheid (behoudens die bepalings van hierdie artikel) [F1 en hul plig ingevolge artikel 22 (3) (a)] [F2 of, waar die plaaslike owerheid, wees is in Wallis, ingevolge artikel 78 (1) (a) van die Wet op Maatskaplike Dienste en Welstand (Wallis) 2014] die kind redelike kontak met— & # xD toelaat

(b) enige voog [F3 of spesiale voog] van sy & # xD

[F4 (ba) enige persoon wat kragtens artikel 4A ouerlike verantwoordelikheid vir hom het] & # xD

(c) waar daar 'n [F5 kinderreëlings] bevel van krag was ten opsigte van die kind onmiddellik voordat die versorgingsbevel gemaak is, [F6 enige persoon wat in die kinderreëlingsbevel genoem word as 'n persoon by wie die kind sou woon] en & # xD

(d) waar, onmiddellik voordat die versorgingsbevel gemaak is, die kind die kind versorg het uit hoofde van 'n bevel gemaak in die uitoefening van die hooggeregshof se inherente jurisdiksie ten opsigte van kinders, daardie persoon. & # xD

(2) Op 'n aansoek wat deur die owerheid of die kind gedoen is, kan die hof 'n bevel maak wat hy toepaslik ag met betrekking tot die kontak wat toegelaat word tussen die kind en enige benoemde persoon. & # xD

(3) Op 'n aansoek deur— & # xD

(a) enige persoon genoem in paragrawe (a) tot (d) van subartikel (1) of & # xD

(b) enige persoon wat die verlof van die hof verkry het om die aansoek in te dien, & # xD

die hof kan sodanige bevel maak wat hy gepas ag met betrekking tot die kontak wat toegelaat word tussen die kind en daardie persoon. & # xD

(4) Op 'n aansoek deur die owerheid of die kind kan die hof 'n bevel gee wat die owerheid magtig om kontak tussen die kind en enige persoon wat in paragrawe (a) tot (d) van subartikel (1) genoem word, te weier. ) en in die volgorde genoem. & # xD

(5) By die maak van 'n sorgbevel met betrekking tot 'n kind, of in enige gesinsverrigtinge in verband met 'n kind wat in die sorg van 'n plaaslike owerheid is, kan die hof 'n bevel uit hoofde van hierdie artikel maak, alhoewel daar geen 'n bevel is ten opsigte van die kind gemaak indien dit van mening is dat die bestelling gemaak moet word. & # xD

(6) 'n Owerheid kan weier om die kontak toe te laat wat andersins kragtens subartikel (1) of 'n bevel kragtens hierdie artikel vereis word, indien— & # xD

(a) hulle is tevrede dat dit nodig is om die kind se welsyn te beskerm of te bevorder en & # xD

(i) word dringend besluit en & # xD

(ii) duur nie langer as sewe dae nie. & # xD

[F7 (6A) Waar 'n plaaslike owerheid in Engeland (op grond van 'n bevel ingevolge hierdie artikel, of omdat subartikel (6) van toepassing is) gemagtig is om te weier om kontak tussen die kind en 'n persoon in een van paragrawe (a) genoem, toe te laat tot (c) van paragraaf 15 (1) van Bylae 2, vereis paragraaf 15 (1) van daardie Bylae nie die owerheid om te probeer om kontak tussen die kind en daardie persoon te bevorder nie. ] & # xD

[F8 (6B) Waar 'n plaaslike owerheid in Wallis (op grond van 'n bevel kragtens hierdie artikel, of omdat subartikel (6) van toepassing is, gemagtig is om kontak tussen die kind en 'n persoon in een van paragrawe (a) tot ( c) van artikel 95 (1) van die Wet op Maatskaplike Dienste en Welstand (Wallis) 2014, vereis artikel 95 (1) van daardie Wet nie die gesag om kontak tussen die kind en daardie persoon te bevorder nie. ] & # xD

(7) 'n Bevel kragtens hierdie artikel kan die voorwaardes stel wat die hof toepaslik ag. & # xD

(8) Die Staatsekretaris kan by regulasies voorsiening maak met betrekking tot— & # xD

[F9 (za) waaraan 'n plaaslike owerheid in Engeland moet dink as kontak tussen 'n kind en 'n persoon wat in een van paragrawe (a) tot (d) van subartikel (1) genoem word, ooreenstem met die beskerming en bevordering van die kind welsyn] & # xD

(a) die stappe wat geneem moet word deur 'n plaaslike owerheid wat hul magte ingevolge subartikel (6) & # xD uitgeoefen het

(b) die omstandighede waaronder, en voorwaardes waaronder die bepalings van enige bevel kragtens hierdie afdeling, kan afgewyk word deur ooreenkoms tussen die plaaslike owerheid en die persoon met betrekking tot wie die bevel gemaak is & # xD

(c) kennisgewing deur 'n plaaslike owerheid van enige wysiging of opskorting van reëlings getref (anders as ingevolge 'n bevel kragtens hierdie afdeling) met die doel om enige persoon kontak te gee met 'n kind waarop hierdie afdeling van toepassing is. & # xD

(9) Die hof kan enige bevel wat kragtens hierdie afdeling gemaak word, verander of afwys oor die toepassing van die owerheid, die betrokke kind of die persoon wat in die bevel genoem word. & # xD

(10) 'n Bestelling kragtens hierdie afdeling kan op dieselfde tyd as die versorgingsbevel self of later gemaak word. & # xD

(11) Voordat [F10 'n bevel kragtens hierdie afdeling maak, verander of afhandel of] 'n sorgbevel met betrekking tot enige kind maak, moet die hof— & # xD

(a) oorweeg die reëlings wat die owerheid getref het, of voornemens is om te tref om enige persoon kontak te maak met 'n kind waarop hierdie afdeling van toepassing is en & # xD

(b) die partye by die verrigtinge uitnooi om kommentaar te lewer op die reëlings. & # xD


ERKENNINGS

Ons wil Silvia Fontana, spesialis in die boonste maagkankerverpleegster van die Hospital del Mar, bedank vir die koördinering van die pasiënt se bestuur, Marta Climent vir kundige hulp met die evaluering van HRQL, Joan Sancho vir hulp met statistiese ontleding, Montse Villatoro en Milo Muns vir voedingswaarde. assesserings, Laura Gutiérrez en Concepción Ballano vir die koördinering van verskillende aspekte van die longfunksie, en Marta Pulido vir die redigering van die manuskrip en redaksionele hulp.


Kyk die video: ЮРИСТu0026ЗАКОН 36 (November 2021).